+98 21 87700018
تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین،
بعد از کوچه دوم، پلاک 33 ، کد پستی :1466989311

 کلاسهای نوجوانان ترم جاری 

 

سطح کد کلاس روز و ساعت برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان استاد
A1.2 5129 روزهای زوج
ساعت 16:45 تا 18:15
1400/05/06 1400/08/01 کیمیا طالبیانی
A2.1 5116 روزهای زوج
ساعت 18:45 تا 20:15
1400/05/06 1400/08/01 هانیه شجری
A2.2 5130 روزهای زوج
ساعت 16:45 تا 18:15
1400/05/06 1400/08/01 هانیه شجری
A1.2 5236 روزهای زوج
ساعت 18:45 تا 20:15
1400/07/03 1400/09/27 کیمیا طالبیانی
A2.2 5237 روزهای زوج
ساعت 16:45 تا 18:15
1400/07/04 1400/10/02 آرین آقاجانی
A1.1 5112 روزهای زوج
ساعت 18:45 تا 20:15
1400/07/03 1400/09/27 فاطمه سلیمی
A1.1 5113 روزهای فرد
ساعت 18:45 تا 20:15
1400/07/04 1400/10/02 فاطمه سلیمی

درباره ما | ارتباط با ما | قوانین و مقررات
تلفکس: 0098 21 87700018
info@keyhan-kh.ir | contact@keyhan-kh.ir
تهران، شهرک غرب، خیابان ایران زمین،بعد از کوچه دوم، پلاک 33 ، کد پستی :1466989311
خانه فرهنگ کیهان 2020 | اطلاعات محفوظ می باشد